GST Full Form in Marathi

GST-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

GST


GST Full Form

Goods and Service Tax


GST Full Form in Marathi 

वस्तू आणि सेवा कर


About GST

GST चे पूर्ण रूप म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर होत आहे. मल्टीपल इंडिरेक्ट टॅक्सेस प्रणाली सुलभ करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे आकारले जाणारे अनेक अप्रत्यक्ष कर बदलण्यासाठी GST लागू करण्यात आला. सध्याच्या जवळपास १७ राज्य आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जसे की केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, व्हॅट, करमणूक कर, सेवा कर इ. बदलले आहेत.


Watch GST Full form In Marathi on YouTube

GST Fullform in Marathi | GST चा फूलफॉर्म  मराठीत  | GST cha fullform |

Tags for GST Fullform in Marathi

GST Fullform in Marathi. GST Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of GST in Marathi, Find full form of GST in Marathi, Marathi Full Form of GST, GST Meaning in Marathi, Marathi Meaning of GST


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला GST चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि GST म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही GST चा फुलफॉर्म तसेच GST काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात GST फुलफॉर्म शिका. GST चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत GST चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials