GST Full Form in Marathi

  What is the Full Form of GST GST Full Form Goods and Service Tax GST Full Form in Marathi  वस्तू आणि सेवा कर About GST GST चे पूर्ण रूप म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर होत आहे. मल्टीपल इंडिरेक्ट टॅक्सेस प्रणाली सुलभ करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे आकारले जाणारे अनेक अप्रत्यक्ष कर बदलण्यासाठी GST लागू …

GST Full Form in Marathi Read More »